Friday, May 28, 2010

Lunturkan Ketakutan

Semangkin tinggi kita memanjat, semakin kencang angin bertiup menggoyangkan pokok tersebut dan semakin kuat bergoyangnya pokok itu semakin takut kita untuk memanjat lebih tinggi tetapi kita harus terus memanjat kerana kita mempunyai matlamat untuk memetik buah. Jangan takut kepada perkara silam yang telah berlalu, dan jangan takut pada masa depan yang belum berlaku. Tawakkal kepada Allah.
Ketakutan untuk gagal mendorong kita mencari kejayaan, ketakutan menjadi miskin mendorong kita berusaha menambah penadapatan, ketakutan kepada kematian menjadikan kita berhati2 dalam kehidupan dan bersedia menghadapinya dengan amalan.

0 comments: